O nás AK Bartoš

V advokátní kanceláři Bartoš Legal & Partners s.r.o., působí Mgr. Daniel Bartoš, advokát, hlavní senior partner, který je  absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a absolvent mezinárodního bakalariátu na Hockerill Anglo European College v Anglii.  Tyto získané znalosti jsou v advokátní kanceláři využívány pro jednání s klienty ze zahraničí, speciálně s relací na mezinárodní právo, kdy je zapotřebí důkladná znalost anglického jazyka i co do právní terminologie. Mgr. Daniel Bartoš je doplňován JUDr. Miroslavem Bartošem, advokátem, zakladatelem advokátní kanceláře, který je rovněž absolventem Univerzity Karlovy v Praze s letitými zkušenostmi v právní oblasti a doplňuje mladý kolektiv o letité zkušenosti a praxi v advokacii. V současné době advokátní kancelář Bartoš Legal & Partners s.r.o., úzce spolupracuje s JUDr. Miroslavem Bartošem.

Hlavním senior partnerem advokátní kanceláře je taktéž  advokát Mgr. Tomáš Urban. Jeho doménou jsou především veřejné zakázky, a to díky letitým zkušenostem ve státní správě, kde měl danou agendu na starosti.

Agendu advokátní kanceláře zajišťuje vedoucí sekretariátu Dana Honová, která řídí správní agendu a chod advokátní kanceláře.

Dále je advokátní kancelář doplněna o advokátní koncipienty ve spolupráci s JUDr. Miroslavem Bartošem, zejména se jedná Mgr. Edvina Svobodu a o praktikanty, kteří docházejí do advokátní kanceláře při svém studiu na právnických fakultách.

Na neformální úrovni advokátní kancelář spolupracuje s řadou advokátů, notářů a rovněž s patentovými zástupci po celém území České republiky.