Předmět činnosti

Společně vykonáváme generální praxi, tedy poskytujeme komplexní služby napříč všemi právními odvětvími, a to jak v oblasti práva soukromého, tak i veřejného. Na případech pracujeme samostatně i v týmech, přičemž při jejich rozdělování je zohledňována jak kauzalita věci, profesní zaměření členů kanceláře, tak i individualita klienta.

As we pay attention to the general satisfaction of our clients, we prefer cooperation on a long-term basis, but occasional or even one-off cooperation is not an exception, always depending on the needs of the clients.

We regularly provide legal representation of clients in proceedings before courts and other authorities, which also involves the implementation of partial legal negotiations, including professional communication with the concerned entities. We also provide, for example, legal consultancy, creation of contractual documentation and other customized documents, while we also provide other legal assistance.

Legal areas

Nabízíme služby jak v oblasti práva občanského, obchodního, trestního, správního, ale i mezinárodního, kdy stále více se zaměřujeme i na speciální agendy, jakými jsou například právo pracovní, rodinné, právo duševního vlastnictví nebo veřejných zakázek.

You can find more information about the services provided in the individual sections of legal areas.