Předmět činnosti

Společně vykonáváme generální praxi, tedy poskytujeme komplexní služby napříč všemi právními odvětvími, a to jak v oblasti práva soukromého, tak i veřejného. Na případech pracujeme samostatně i v týmech, přičemž při jejich rozdělování je zohledňována jak kauzalita věci, profesní zaměření členů kanceláře, tak i individualita klienta.

Jelikož dbáme na obecnou spokojenost našich klientů, preferujeme spolupráci na dlouhodobé bázi, avšak výjimkou nejsou ani spolupráce nárazové, či dokonce jednorázové, a to vždy v závislosti na potřebách klientů.

Pravidelně zajišťujeme právní zastoupení klientů v řízeních před soudy i jinými orgány, s čímž je spojena i realizace dílčích právních jednání včetně profesionální komunikace s dotčenými subjekty. Dále se věnujeme například i činnosti právního poradenství, vytváření smluvní dokumentace a jiných listin na míru, přičemž poskytujeme i další právní pomoc.

Oblasti práva

Nabízíme služby jak v oblasti práva občanského, obchodního, trestního, správního, ale i mezinárodního, kdy stále více se zaměřujeme i na speciální agendy, jakými jsou například právo pracovní, rodinné, právo duševního vlastnictví nebo veřejných zakázek.

Více informací o poskytovaných službách naleznete v jednotlivých sekcích právních oblastí.