Moderní advokátní kancelář s dlouholetou praxí

Naše kancelář přímo navazuje na úspěšnou praxi advokáta JUDr. Miroslava Bartoše, který se začal advokacii věnovat již v 90. letech 20. století, přičemž založil sídlo v Ústí nad Labem.

V rámci naší advokátní kanceláře poskytujeme právní služby profesionálně ve všech oblastech práva českého i zahraničního, přičemž se při řešení problémů zaměřujeme především na spokojenost našich klientů. I z tohoto důvodu poskytujeme služby po celém území České republiky, zejména pak v Praze, kdy centrem našeho působení zůstává stále historicky Ústí nad Labem.

„Ctíme hodnoty tradiční advokacie moderním způsobem.“

Právní pomoc poskytujeme i našim zahraničním klientům, kteří na území České republiky dlouhodobě žijí, pracují, studují, nebo zde jsou jen dočasně, přičemž nezapomínáme ani na ty, kteří působí primárně v zahraničí. S těmito klienty pak komunikujeme zejména v angličtině nebo němčině. Jsme též zapsáni do seznamu advokátních kanceláří vedených u The Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) ve Velké Británii.

Mgr. Daniel Bartoš

       

Plynulou návaznost na praxi renomované kanceláře advokáta JUDr. Miroslava Bartoše zajišťuje zejména advokát Mgr. Daniel Bartoš, jakožto spoluzakladatel a hlavní senior partner advokátní kanceláře Bartoš Legal & Partners s.r.o.

Mgr. Daniel Bartoš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a mezinárodního bakalariátu na Hockerill Anglo European College v Anglii. Jím získané znalosti a zkušenosti využívá zejména při jednání se zahraničními klienty a partnery se zaměřením na mezinárodní obchodní právo.

5 důvodů,
proč si vybrat
právě nás

1
Budete nám rozumět
Advokáti často mluví řečí, které běžný člověk nerozumí. My se snažíme komunikovat vždy tak, aby pro Vás bylo vše přehledné a srozumitelné.
2
Jdeme rovnou k věci
Nezatěžujeme Vás dlouhými teoretickými rozbory. Snažíme se vždy poskytovat co nejpraktičtější právní rady.
3
Problémy řešíme komplexně
Problémy nemají vždy jen právní aspekt, proto spolupracujeme rovněž s odborníky z dalších oborů.
4
Pracujeme v kontextu
Neposkytujeme právní rady odtržené od reality, ale nabízíme rady, které zohledňují veškeré okolnosti Vaší situace.
5
Jsme odborníci
Členové našeho týmu mají dlouholeté zkušenosti.
Mgr. Tomáš Urban, advokát

Mgr. Tomáš Urban

Druhým z dvojice zakladatelů advokátní kanceláře je advokát Mgr. Tomáš Urban, který zde též působí jako hlavní senior partner.

Mgr. Tomáš Urban je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, přičemž disponuje zkušenostmi jak ze svého dlouholetého působení v advokacii, kterou vykonával v úzké spolupráci s JUDr. Miroslavem Bartošem, tak i ve státní správě, konkrétně na Ministerstvu kultury České republiky. Ačkoliv jeho doménou jsou zejména veřejné zakázky, zaměřuje se též na agendu rodinného práva.

Mgr. Tadeáš Kolář

Další oporou kanceláře je advokát Mgr. Tadeáš Kolář, který mimo poskytování právních služeb zajišťuje i vedení služebně mladších kolegů.

Mgr. Tadeáš Kolář je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, přičemž praxi v advokacii zahájil již během studia jako praktikant, a to postupně jak pod vedením advokáta JUDr. Miroslava Bartoše, tak i zakladatelů kanceláře. Při poskytování služeb využívá jak znalosti německého jazyka na odborné úrovni, tak i své zkušenosti z dřívějšího působení na Exekutorském úřadě v Brně.

Mgr. Tadeáš Kolář, advokátní koncipient
Mgr. Filip Humpl, advokátní koncipient

Mgr. Filip Humpl

Důležitým členem týmu je též Mgr. Filip Humpl, který působí v kanceláři jako advokátní koncipient.

Mgr. Filip Humpl je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kdy svoji profesní kariéru odstartoval též už při studiích jako právní praktikant, přičemž dříve absolvoval odbornou stáž i na Okresním státním zastupitelství v Ústí nad Labem. Vyniká zejména svými precizními analytickými dovednostmi, přičemž exceluje ve správním právu.

JUDr. Edvin Svoboda

Tým doplňuje absolvent Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze Mgr. Edvin Svoboda, jakožto advokát s osobním zaměřením na trestněprávní problematiku a rodinné právo.

Mgr. Pavel Vevera

Advokátní koncipient a absolvent Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Zuzana Kubištová

Právní praktikantka a studentka Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze.

Kateřina Rajtorová

Právní praktikantka a studentka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Lucie Herišerová

Právní praktikantka a studentka Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Danuše Honová

Vedoucí sekretariátu zajišťující chod kanceláře po administrativní stránce.

Kooperace


Spolupracujeme s řadou advokátů, notářů a exekutorů po celém území České republiky, což nám umožňuje poskytovat právní služby v širokém rozsahu s optimální dostupností pro naše klienty. Pro zaručení nejvyššího stupně odbornosti spolupracujeme též se specialisty svých odvětví, například s patentovou kanceláří, daňovými poradci i účetními.

Ústí nad LabemPrahaChrudim