Právní oblasti AK Bartoš

Advokátní kancelář se zabývá jak občanským, obchodním, rodinným právem tak veřejným právem včetně trestních a správních řízení. Advokátní kancelář se zaměřuje i na problematiku mezinárodního práva soukromého, zejména na mezinárodní obchodní právo.

K jednotlivému případu přistupujeme profesionálně a zaměřujeme se na individuální požadavky klienta.  Případy řešíme s maximální možnou efektivitou a optimalizací nákladů, ať už se jedná o velký obchodní kontrakt se souvztažností na korporátní právo nebo o dílčí žaloby na plnění s menší částkou k vymáhání.